Na tomto mieste mal byť pôvodne mini foto baner.
Preto ak čítate tento text, zmanená to, že naša stránka potrebuje mať povolený JavaScript,
alebo vyžaduje novší Flash Player ako máte momentálne nainštalovaný.
Riešenie problému: Nainštalujete si novší Flash Player, alebo si povoľte zablokovaný obsah.

[CNW:Counter]
Počet ľudí na stránke: 1
sledujúcich kameru: 0
Loading

Dnes je piatok 23. februára 2018.
Meniny má Roman, Romana a zajtra Matej.

Pocasie
Fotografia na tento tyždeň: Fotografia na tento tyždeň
Lednický INFOKANÁL:
Hlavná prezentácia:
Prezentácia.pps  ?
19.04.2017, 12:10:14, 16, Streda, 6.05 Mb, 234 x

Zmluvy uzatvorené obcou Lednica.Rok 2018

11.01.2018, 16:18:08
2018_01_11_Licenčná zmluva_TENDERnet s.r.o..pdf  739.67 Kb


Rok 2017

19.12.2017, 11:34:54
2017_12_19_Zmluva o dielo Ekologické stavby, chlórovanie vodoje.pdf  568.74 Kb

12.12.2017, 08:31:00
2017_12_08_Zmluva o spolupráci POS Pov. Bystrica.pdf  586.74 Kb

22.12.2017, 10:42:01
2017_12_08_Zmluva o poskytn.audit.služ.- konsolid.2016-Credit a.pdf  4.19 Mb

13.12.2017, 15:05:11
2017_12_04_Zmluva o poskyt.audit.sluzieb za r.2016.pdf  4.25 Mb

30.11.2017, 15:18:51
2017_11_30_Zmluva o odbere materiálu BIOPLYN HOROVCE s.r.o. - .pdf  629.1 Kb

30.11.2017, 11:40:42
2017_11_29_Zmluva o dielo HAST s.r.o. - Tržnica.pdf  4.64 Mb

30.11.2017, 11:12:16
2017_11_29_Zmluva o dielo HAST s.r.o. - Rekonštrukcia Organisto.pdf  4.59 Mb

13.12.2017, 15:34:20
2017_11_03_Zmluva o poskytn.fin.dot.z rozpoc.obce -Lednica-hist.pdf  1.85 Mb

04.01.2018, 14:14:41
2017_11_03_Darovacia zmluva č.p. KRHZ-NR-225-009-2017,Slovenská.pdf  1000.89 Kb

26.10.2017, 09:51:41
2017_10_24_Dodatok č. 1 - Tržnica, MP Profit s.r.o..pdf  898.03 Kb

26.10.2017, 09:50:03
2017_10_24_Dodatok č. 1 - Organistovec, MP Profit s.r.o..pdf  846.31 Kb

16.01.2018, 08:01:14
2017_10_02_Darovacia zmluva- obcan -fin na Mš.pdf  1.04 Mb

08.09.2017, 09:10:33
2017_08_15_Zmluva o dielo č. 258-2017 - SADPRO s.r.o., projekt.pdf  1.44 Mb

14.08.2017, 16:26:37
2017_08_11_Nájomná zmluva o nájme a podnáj nebyt priest-dožinky.pdf  3.77 Mb

23.08.2017, 08:47:18
2017_08_03_Zmluva o managemente_MP Profit_hasičská zbrojnica.pdf  2.04 Mb

26.09.2017, 09:43:45
2017_08_02_Zmluva o dielo ASFA-KDK s.r.o., údržba miestn. komun.pdf  2.42 Mb

08.08.2017, 11:47:24
2017_08_02_Darovacia zmluva- ASFA-p.Kunert-dožinky 2017.pdf  824.1 Kb

04.08.2017, 12:17:35
2017_07_24_Darovacia zmluva-Continental-dožinky 2017.pdf  243.59 Kb

18.07.2017, 12:20:38
2017_07_18_Rámcová zmluva_MP Profit.pdf  2.63 Mb

15.08.2017, 14:00:37
2017_07_13_Hromadná licenčná zmluva- SOZA-dozinky 2017.pdf  4.87 Mb

09.08.2017, 12:59:32
2017_07_10_Zmluva č.ou-001-2017 o zabezpečení spol.pdf  2.25 Mb

12.07.2017, 10:59:19
2017_07_10_Zmluva o spolupráci - dožinky 2017 - PX.pdf  578.1 Kb

10.07.2017, 09:47:32
2017_07_10_Zmluva o spol.akcii č.ou-002-2017- dožinky 2017- Fra.pdf  918.7 Kb

04.08.2017, 10:23:06
2017_07_03_Zmluva o poskytnutí dot.z rozpoč.obce-PU-Sports and .pdf  854.64 Kb

04.07.2017, 08:53:21
2017_06_26_Zmluva o dielo 2-17 - EKOMSTAV s.r.o. - dlažba amfit.pdf  996.77 Kb

04.07.2017, 08:51:46
2017_06_22_Zmluva o dielo 1-17 - Ekologické stavby - odvodnenie mies. komunikácie.pdf  568.46 Kb

04.07.2017, 09:50:03
2017_06_21_Kúpna zmluva KZ-OU-1-17 - Vítek Rudolf - pozemky C K.pdf  1.53 Mb

08.06.2017, 10:01:34
2017_06_06_Zmluva č.27238- Dotac DHZO-2017.pdf  1.49 Mb

08.06.2017, 10:01:47
2017_05_24_Zmluva č.2017-0277 o poskytnutí dotácie-TSK - dožink.pdf  1017.86 Kb

09.05.2017, 09:45:43
2017_04_27_Zmluva č.2017001o zabezpečení spol.akcie-den matiek-Eminent.pdf  821.77 Kb

31.07.2017, 07:58:26
2017_04_03_Zmluva o dielo - DOMART s.r.o. - brána požiarna zbrojnica.pdf  2.31 Mb

05.04.2017, 18:49:53
2017_03_24_Zmluva o dielo č. O332017 - Metal Servis Recycling.pdf  3.91 Mb

22.03.2017, 09:41:16
2017_03_13_Zmluva o spracovaní osobných údajov MAPA Slovakia Di.pdf  872.71 Kb

22.03.2017, 09:32:10
2017_03_13_Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom.pdf  909.19 Kb

22.03.2017, 09:31:50
2017_03_13_Zmluva o poskytovaní služieb MAPA Slovakia Digital s.pdf  3.57 Mb

10.03.2017, 13:36:31
2017_03_06_Zmluva o uverejnení inzercie - MEDIATEL.pdf  331.56 Kb


Rok 2016

11.01.2017, 08:02:11
2016_12_31_Zmluva o zhodnocovaní odpadu kompostovaním - Marius.pdf  1.06 Mb

11.01.2017, 08:01:49
2016_12_31_Zmluva o vývoze odpadu VK - Marius Pedersen.pdf  1.6 Mb

04.01.2017, 10:06:19
2016_12_30_Darovacia zmluva s obcou Zubák - hasičské vozidlo.pdf  774.29 Kb

03.01.2017, 19:16:14
2016_12_29_Darovacia zmluva hasičské vozidlo.pdf  766.45 Kb

13.12.2016, 09:33:09
2016_11_28_Zmluva o poskytovaní audítorských služieb ... účtov.pdf  1.42 Mb

13.12.2016, 09:33:58
2016_11_26_Zmluva o poskytovaní audítorských služieb ... konsol.pdf  1.33 Mb

11.11.2016, 11:18:33
2016_11_09_Zmluva o poskytnutí fin.dot.z rozpočtu obce Lednica .pdf  708.68 Kb

08.11.2016, 17:50:07
2016_11_02_Zmluva o dielo-Zuzík Miroslav.pdf  1.27 Mb

08.11.2016, 18:11:04
2016_10_20_Zmluva o dielo-Sádecký Daniel na pr. dok. zberný dvor.pdf  1.53 Mb

24.10.2016, 10:51:07
2016_10_17_Dodatok č. 1- DCOM.pdf  758.47 Kb

15.10.2016, 11:24:00
2016_10_14_Dodatok č. 1 k zmluve o dielo_Ekologické stavby.pdf  578.03 Kb

14.11.2016, 14:07:05
2016_10_13_Zmluva o dielo - Rekonhal, s.r.o., prístup ZŠ.pdf  1.18 Mb

18.10.2016, 10:39:53
2016_10-18_Zmluva o zabezpečení zberu papiera na uzemi obce- P.pdf  586.35 Kb

22.09.2016, 13:34:04
2016_09_19_Zmluva o manažmente projektu - MP Profit- ver obsta.pdf  1.95 Mb

26.08.2016, 08:43:04
2016_08_26_Zmluva o dielo-výstavba a rekonštrukcia strechy a ex.pdf  2.53 Mb

25.08.2016, 14:27:32
2016_08_25_Kúpna zmluva - loduha.pdf  1.34 Mb

24.08.2016, 09:14:05
2016_08_19_Zmluva o spolupráci- Považske osvet stred -.pdf  691.06 Kb

24.08.2016, 08:20:58
2016_08_19_Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priesto.pdf  1.6 Mb

22.09.2016, 13:20:08
2016_08_19_Dodatok č.1 z zmluve o združenej dodávke elektriny -.pdf  307.08 Kb

19.08.2016, 09:38:43
2016_08_16_Zmluva o reklame-dozinky- ALVE.pdf  393.75 Kb

24.08.2016, 08:54:29
2016_08_16_Zmluva o reklame-dozinky Prva staveb.sporiteľňa.pdf  471.27 Kb

16.08.2016, 13:49:06
2016_08_16_Zmluva o dielo na kanalizačnú šachtu a oplotenie šachty v areál.pdf  1.11 Mb

24.08.2016, 09:23:53
2016_08_04_Darovacia zmluva- rozpravky o Lednici-kniha.pdf  332.36 Kb

19.09.2016, 09:32:12
2016_08-17_Darovacia zmluva- fin- ASFA - KDK- Kunert- dozinky .pdf  444.68 Kb

19.08.2016, 09:30:59
2016_08-04-Darovacia zmluva- dozinky Continental.pdf  211.01 Kb

19.08.2016, 09:51:55
2016_07_14_Zmluva o zneškodňovaní dovezenej komunálnej odpadovej vody č.10682016.pdf  922.93 Kb

19.08.2016, 09:43:30
2016_07_08_Zmluva č.009-2016 o zabezpečení spoločenskej akcie- .pdf  1.06 Mb

24.06.2016, 12:59:06
2016_06_24_Zmluva č. 2016-0344 o poskytnutí dotácie - z TSK dož.pdf  876.99 Kb

24.06.2016, 12:13:29
2016_06_24_Zmluva o poskytnutí dotacie z rozpočtu obce - SukrCV.pdf  875.68 Kb

04.07.2016, 13:02:13
2016_06_07_Zmluva o zabezpečení zdravotnej posudkovej činnosti.pdf  729.29 Kb

20.05.2016, 10:30:30
2016_05_13_Zmluva č.2016003 - den matiek.pdf  790.46 Kb

05.05.2016, 08:45:55
2016_04_26_Zmluva o dielo č.16023- Výstavba tržnice - HBH , a.pdf  6.72 Mb

26.04.2017, 14:22:25
2016_04_26_Zmluva o dielo č.16014- Rekonštrukcia priekopy Lednica.pdf  9.71 Mb

04.05.2016, 14:21:51
2016_04_26_Zmluva o dielo č.1- Rekonštr.miest.komunik.pdf  7.12 Mb

04.05.2016, 14:19:06
2016_04_26_Zmluva o dielo č.002-2016-Rekonštruk.obec.dom Organistovec.pdf  7.46 Mb

02.03.2016, 19:08:14
2016_02_22_Zmluva o uverejnení inzercie 2016- mediatel zlaté st.pdf  660.18 Kb

25.02.2016, 17:47:41
2016_02_22_Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti - tr.pdf  1.74 Mb

26.02.2016, 09:55:45
2016_02_19_Zmluva č.26130 o poskytn.dotácie z prostr.pdf  1.71 Mb

22.02.2016, 09:24:57
2016_02_19_Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti Organistovec.pdf  1.77 Mb

04.02.2016, 08:33:49
2016_02_04_Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve.pdf  2.44 Mb

09.03.2016, 16:57:56
2016_01_29_Zmluva o dielo na vypracovanie projekt. dokumentácie.pdf  1.21 Mb

26.01.2016, 13:22:18
2016_01_26_Zmluva na vypr. štúdie uskut. MP Profit PB.pdf  1.85 Mb

25.01.2016, 16:16:40
2016_01_25_Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti.pdf  1.89 Mb

09.03.2016, 16:57:21
2016_01_21_Zmluva o dielo na vypracovanie projekt. dokumentácie.pdf  1.2 Mb

09.03.2016, 16:56:19
2016_01_18_Zmluva o dielo na vypracovanie projekt. dokumentácie.pdf  1.21 Mb


Rok 2015

27.01.2016, 13:00:00
2015_12_30_Zmluva o zbere použitého jedlého oleja a tukov.pdf  767.58 Kb

25.01.2016, 08:41:13
2015_12_14_Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentá.pdf  1.36 Mb

15.03.2016, 09:42:57
2015_12_11_Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové cen.pdf  2.56 Mb

11.12.2015, 12:27:49
2015_12_09_Zmluva o dielo č.360359-2015 - Slovaktual-okna ou.pdf  938.4 Kb

10.12.2015, 10:02:48
2015_12_08_Zmluva č.OU-PU-OKR-2015-001322-8 o výpožičke hnuteľn.pdf  1.24 Mb

28.12.2015, 09:30:59
2015_12_05_Zmluva o poskytovaní audítorských služieb-2014 učt zavierky.pdf  1.38 Mb

28.12.2015, 09:30:18
2015_12_04_Zmluva o poskytovaní audítorských služieb-2014 konsolidá.pdf  1.21 Mb

23.11.2015, 09:12:19
2015_11_23_Kúpna zmluva-pozemok-2015.pdf  1.45 Mb

05.10.2015, 10:29:53
2015_10_01_Dodatok č.1 - Zmluva o pripojení k inform.systému Dá.pdf  496.53 Kb

21.09.2015, 12:48:21
2015_09_21_Dodatok č.5 k Zmluve o poskytovaní nenávratného fina.pdf  575.2 Kb

08.12.2015, 15:04:41
2015_09_09_Zmluva o poskytnutí fin dotacie - hist astron spol- .pdf  671.73 Kb

14.09.2015, 10:18:33
2015_09-14_Zmluva o dielo - phsr 2015- lednica.pdf  1.13 Mb

09.09.2015, 14:55:07
2015_08_20_Zmluva o spolupráci komunalna poist- dožinky 2015.pdf  561.06 Kb

20.08.2015, 15:43:30
2015_08_20_Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priesto.pdf  1.48 Mb

20.08.2015, 10:21:26
2015_08_18_Darovacia zmluva- Continental Matador Rubber - dožin.pdf  249.08 Kb

17.08.2015, 18:13:58
2015_08_17_Zmluva o reklame-alve slovakia-17.8.2015.pdf  469.77 Kb

20.08.2015, 09:59:38
2015_08_17_Zmluva 001-2015-zaabezpečenie spoločenskej akcie-dož.pdf  921.71 Kb

17.07.2015, 10:52:38
2015_07_16_Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí NFP-KaHR-22VS-1001.pdf  2.38 Mb

17.06.2015, 15:09:06
2015_06_15_Zmluva o výpožičke -matrika PC.pdf  1.31 Mb

04.06.2015, 11:56:35
2015_06_02_Dodatok č. 3 Zmluva o poskytnutí NFP č. KaHR-22VS-10.pdf  2.72 Mb

29.05.2015, 17:48:08
2015_05_26_Zmluva č. 2015-0200 o poskytnutí dotácie - dožinky 2.pdf  3.61 Mb

29.05.2015, 17:24:03
2015_05_12_Dodatok č.2 k Zmluve o dielo - verej osvetl. p.pdf  1.17 Mb

14.12.2015, 15:09:19
2015_04_17_Zmluva o dielo uzatvorená podľa - Bauteka - kotol zs.pdf  1.46 Mb

01.04.2015, 10:33:41
2015_03_18_Zmluva o dielo č.4-2015- stav dozor osvetlen cintor.pdf  795.78 Kb

01.04.2015, 10:33:17
2015_03_18_Zmluva o dielo č.3-2015- stav dozor chodnik - cintor.pdf  784.69 Kb

19.05.2015, 16:12:26
2015_03_12_Dodatok ku Zmluve o dielo- ver osvetl Prenosil.pdf  1.22 Mb

29.04.2015, 14:24:38
2015_02_27_Dodatok č. 1 - zmluva o dielo - Modernizacia ver priestr a rozšir osvetlen na cintoríne v obci Lednica-GEMMA .3.pdf  272.3 Kb

18.03.2015, 14:39:11
2015_02_10_Zmluva dodatok č.2 ver osvetl.pdf  1.2 Mb

12.05.2015, 14:57:16
2015_02_10_Zmluva dodatok č.2 -SIEA- ver osvetl.pdf  1.2 Mb

10.03.2015, 07:38:32
2015_02_10_Zmluva - zlate stranky.pdf  2.93 Mb


Rok 2014

02.01.2015, 16:14:20
2014_12_05_Zmluva o poskytovaní audit.služieb v 2014 za 2013.pdf  1.17 Mb

02.01.2015, 18:34:53
2014_11_07_Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 7800103- osvetlenie cintorína.pdf  7.53 Mb

24.10.2014, 15:58:30
2014_10_14_Zmluva o dielo havarijného stavu vodojemu lednica- Ing.Lovíšek.pdf  706.91 Kb

24.10.2014, 15:58:05
2014_09_24_Zmluva č.2014-0161 o poskytnutí dotácie - TN-dožinky-2014.pdf  1.55 Mb

24.10.2014, 15:57:20
2014_09_12_Zmluva o prenájme č.003-2014- KD prístavba-p.Slemenský.pdf  2.48 Mb

25.08.2014, 11:25:26
2014_08_22_Zmluva o dielo - rekonštrukcia a modernizácia ver.osvetl..pdf  6.07 Mb

15.08.2014, 12:30:52
2014_08_15_Nájomná zmluva o nájme nebytov.priestorov- dožinky - č.22014.pdf  1.68 Mb

11.08.2014, 16:14:37
2014_08_11_Darovacia zmluva - dožinky - continental.pdf  461.56 Kb

10.07.2014, 11:40:47
2014_07_10_Zmluva o zabezpečení zberu papiera v obci- SAGI.pdf  716.61 Kb

02.07.2014, 16:13:43
2014_07_01_Zmluva o dielo č.16062014-kurenie mš-HBL Hamar PX.pdf  2.92 Mb

10.07.2014, 10:14:08
2014_06_17_Zmluva o poskytnutí finančnej dotacie z rozpočtu obce-hrad- hrad.pdf  797.14 Kb

09.06.2014, 12:50:47
2014_06_09_Zmluva o nájme o nebytových priestorov-balaz joz.pdf  2.34 Mb

27.08.2014, 10:22:10
2014_05_26_Zmluva o prenájme pozemku - Ivanis Milan.pdf  2.2 Mb

13.05.2014, 15:21:07
2014_05_06_DODATOK č.1 k Zmluve o poskatovaní nenávratného finančného príspevku- SIEA- osvetl.pdf  4.02 Mb

28.04.2014, 14:30:04
2014_04_14_Zmluva o poskytnutí služieb -C.E.I. consulting-MAS.pdf  694.68 Kb

28.04.2014, 14:30:56
2014_04_14_Zmluva o dielo - Gemma consulting-MAS.pdf  2.16 Mb

11.04.2014, 11:27:21
2014_03_31_Zmluva nájomná o prenájme-Balaz mir.-pridr.pdf  1.37 Mb

31.03.2014, 09:21:43
2014_03_31_Oznámenie o zadávaní zakázky, Názov zakázky_Externý manažment na projekt - Modernizácia verejného priestranstva a rozšírenie osvetlenia na cintoríme v obci Lednica.pdf  350.21 Kb

24.03.2014, 13:18:06
2014_03_24_Zmluva o zabezpečení spoločenskej akcie-dožinky.pdf  1017.69 Kb

21.03.2014, 09:49:41
2014_03_21_Oznámenie o zadávaní zakázky, Názov zakázky_Stavebné práce na projekt - Modernizácia verejného priestranstva a rozšírenie osvetlenia na cintoríne v obci Lednica.pdf  362.9 Kb

24.02.2014, 12:00:16
2014_02_24_Zmluva o združenej dodávke elektrinyč.9100159906.pdf  1.28 Mb

24.02.2014, 13:43:06
2014_02_24_Zmluva o poskytovaní reklamy-www.pdf  494.23 Kb

11.04.2014, 11:31:02
2014_02_14_Zmluva o dielo c.0012014-KD pohostin.pdf  1.26 Mb

12.02.2014, 10:43:41
2014_02_04_Zmluva o uverejnení -mediatel-zlaté stránky.pdf  1.97 Mb

12.02.2014, 10:59:15
2014_02_03_Dodatok č.1-2014-naj.zmluva-MAS.pdf  502.74 Kb


Rok 2013

27.12.2013, 08:15:46
2013_12_27_Dodatok k Licenčnej zmluve č.U11442013_Made.pdf  934 Kb

19.12.2013, 07:41:48
2013_12_19_Nájomná zmluva o prenájme časti pozemku č.5201230-obcan.pdf  1.86 Mb

23.05.2014, 20:14:16
2013_12_09_Zmluva o dielo- kotol zs.pdf  1.61 Mb

12.02.2014, 10:06:21
2013_12_05_Nájomná zmluva - agrofarma.pdf  773.37 Kb

02.12.2013, 13:07:27
2013_12_02_Mandátna zmluva-BOZP.pdf  2.04 Mb

28.01.2014, 15:33:01
2013_11_28_Zmluva o poskytovaní audítorských služieb-konsoli_2012_.pdf  1.63 Mb

27.11.2013, 16:31:02
2013_11_27_Zmluva o odbere odpadu- pal-horovce.pdf  921.07 Kb

28.01.2014, 15:31:56
2013_11_21_Zmluva o poskytovaní audit.služieb-účt-zavierka 2012.pdf  2.01 Mb

09.11.2013, 14:23:34
2013_11_08_Zmluva o reklamnej činnosti.pdf  671.4 Kb

12.09.2013, 10:56:01
2013_09_04_Zmluva č.20130229 o poskytnutí dotácie - dožinky.pdf  1.21 Mb

17.09.2013, 09:20:02
2013_09_04_Zmluva o dielo č.0042013-ou_.pdf  2.17 Mb

04.09.2013, 15:07:56
2013_09_04-Darovacia zmluva- continental- dožinky 2013.pdf  452.08 Kb

15.08.2013, 09:55:00
2013_08_15_Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov -dožinky 2013-.pdf  2.31 Mb

08.08.2013, 09:31:40
2013_08_08_Zmluva o kúpe zaknihovaných cenných papierov.pdf  1.21 Mb

04.11.2013, 15:26:22
2013_07_29_Zmluva o dielo č.20130858-2013-okn.pdf  920.92 Kb

04.07.2013, 14:45:07
2013_07_04_Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Lednica č.ou-0022013.pdf  1.23 Mb

27.05.2013, 12:19:12
2013_05_27_Zmluva - kult.podujatie- dožinky.pdf  1.01 Mb

21.02.2013, 15:09:33
2013_02_21_Zmluva o dielo č. O0332013-elektroodpad.pdf  2.02 Mb

21.02.2013, 15:01:39
2013_02_21_Zmluva mandátna č.92012-ver obstar.pdf  867.14 Kb

06.02.2013, 14:58:01
2013_02_06_Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.pdf  10.96 Mb


Rok 2012

07.02.2013, 08:28:38
2012_12_31-Zmluva č. 1203160133 - zber použ bater.pdf  1.27 Mb

12.12.2012, 13:45:55
2012_12_12_Zmluva o poskytovaní audit.služieb ..konsol.účt.závierka 2011.pdf  1.57 Mb

12.12.2012, 13:45:09
2012_12_12_Zmluva o poskytovaní audit.služ...audit účt.závierky 2011.pdf  1.82 Mb

23.11.2012, 07:37:55
2012_11_23_Zmluva kúpno-predajná.pdf  873.17 Kb

21.11.2012, 10:09:28
2012_11_21_Licenčná zmluva č.U11442013-Made.pdf  2.84 Mb

26.10.2012, 09:30:35
2012_10_26_Zmluva o nájm nebytových priestorov - posta.pdf  4.72 Mb

18.10.2012, 09:22:28
2012_10_18_Dodatok k zmluve o dielo č.1-2012.pdf  787.9 Kb

10.09.2012, 10:20:18
2012_09_10_Zmluva o úvere Prima bankaDexia Komunál univerzálny úver.pdf  1.58 Mb

10.09.2012, 10:30:54
2012_09_10_Zmluva o reklamnej činnosti.pdf  930.58 Kb

10.09.2012, 10:22:08
2012_09_10_Zmluva o poskytovaní služieb v Programe rozvoja vidieka SR 2007-2013 Os 4 Leader.pdf  2.03 Mb

10.09.2012, 10:27:12
2012_09_10_Zmluva o dielo č.03 -ZoD-2012.pdf  3.74 Mb

28.08.2012, 14:50:23
2012_08_28_Zmluva č.20120271 o poskytnutí dotácie.pdf  1.5 Mb

23.08.2012, 11:47:48
2012_08_23_Nájomná zmluva na prenájom nehnuteľnosti-cintorín.pdf  2.75 Mb

17.08.2012, 13:49:50
2012_08_17_Zmluva nájomná- stánky.pdf  2.74 Mb

17.08.2012, 13:48:44
2012_08_17_Zmluva kupno-predajná.pdf  1.08 Mb

17.08.2012, 13:41:52
2012_08-17_Darovacia zmluva_ Continental.pdf  382.22 Kb

23.07.2012, 10:37:38
2012_07_06_Nájomná zmluva k nehnuteľnosti-hradu Lednica.pdf  466.33 Kb

23.07.2012, 09:55:40
2012_07_02_Komisionárska zmluva.pdf  499.53 Kb

27.06.2012, 18:24:22
2012_06_27_Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva.pdf  1.17 Mb

23.07.2012, 09:43:34
2012_06_08_Zmluva o reklame.pdf  238.47 Kb

31.05.2012, 09:02:08
2012_05_29_Zmluva o dielo č. 1_2012.pdf  2.82 Mb

31.05.2012, 09:19:28
2012_04_18_Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností.pdf  1.78 Mb

13.06.2012, 09:42:34
2012_04_04_Zmluva o zabezpečení spoločenskej akcie.pdf  1.4 Mb

08.06.2012, 12:27:05
2012_03_31_Sublicenčná zmluva PP12011.pdf  2.97 Mb


Rok 2011

23.01.2012, 13:43:14
2011_xx_xx_Zmluva o poskytovaní audítorských služieb. Zmluvné strany: CREDIT AUDIT s.r.o. a Obec Lednica II.pdf  1.26 Mb

07.02.2013, 08:35:57
2011_08_25_Zmluva o spolupráci č.317454 o poskytovaní služieb -www.obce.info..pdf  970.13 Kb

15.08.2011, 14:37:08
2011_08_15_Zmluva o nájme nebytových priestorov č.2-D_2011.pdf  284.67 Kb

12.08.2011, 11:27:42
2011_08_12_Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1-D_2011.pdf  269.91 Kb

01.08.2011, 17:48:17
2011_07_20_Zmluva o dielo č. 4_2011.pdf  2.33 Mb

28.07.2011, 09:33:16
2011_07_20_Zmluva o dielo č. 3_2011.pdf  513.32 Kb

20.07.2011, 15:59:06
2011_07_14_Zmluva o vykonaní diela na stavbu Oprava interiéru budovy pridruženej výroby.pdf  512.99 Kb

13.07.2011, 11:52:51
2011_07_13_Zmluva č. 011_2011 o prenájme miesta na pohrebisku Lednica, Prenajímateľ - Obec Lednica, Nájomca - Věra P.pdf  159.86 Kb

23.01.2012, 13:42:40
2011_07_11_Zmluva o poskytovaní audítorských služieb. Zmluvné strany: CREDIT AUDIT s.r.o. a Obec Lednica I.pdf  1.63 Mb

22.02.2012, 20:16:32
2011_06_30_Zmluva o nájme nebytových priestorov medzi Obec Lednica a Ferdinand Gereg.pdf  377.35 Kb

30.06.2011, 18:42:41
2011_06_30_ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV medzi Obec Lednica, Obecný úrad a Ferdinand Gereg.pdf  1.91 Mb

13.06.2011, 07:08:04
2011_06_10_KUPNA ZMLUVA č. T 2120511 VARES, s.r.o. vs. Obec Lednica.pdf  114.54 Kb

14.06.2011, 12:26:10
2011_06_06_Zmluva o nájme pozemku č. 2_2011 uzavretá medzi Obec Lednica a p. Pavol Kačík.pdf  171.01 Kb

14.06.2011, 12:26:00
2011_06_06_Zmluva o nájme pozemku č. 1_2011 uzavretá medzi Obec Lednica a p. Oľga Drgová.pdf  172.63 Kb

23.05.2011, 19:19:30
2011_05_20_Zmluva č. 010_2011 o prenájme miesta na pohrebisku Lednica, Prenajímateľ - Obec Lednica, Nájomca - Anna R.pdf  152.46 Kb

23.05.2011, 19:19:22
2011_05_20_Zmluva č. 009_2011 o prenájme miesta na pohrebisku Lednica, Prenajímateľ - Obec Lednica, Nájomca - Anna R.pdf  147.66 Kb

13.05.2011, 09:08:59
2011_05_10_Zmluva č. 008_2011 o prenájme miesta na pohrebisku Lednica, Prenajímateľ - Obec Lednica, Nájomca - Anna B.pdf  143.69 Kb

20.04.2011, 18:30:40
2011_04_20_ZMLUVA č. 2011_01 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE. Zmluvné strany Obec Lednica a Historicko - Astronomická spoločnosť.pdf  1.63 Mb

20.04.2011, 18:30:58
2011_04_20_ZMLUVA O VYKONANÍ DIELA č. 1_2011 uzatvorená v zmysle §-u 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513_1991 Zb. Na stavbu Oprava interiéru KULTÚRNEHO domu v Lednici.pdf  544.2 Kb

13.05.2011, 09:08:43
2011_04_13_Zmluva č. 007_2011 o prenájme miesta na pohrebisku Lednica, Prenajímateľ - Obec Lednica, Nájomca - Mária B.pdf  142.97 Kb

13.05.2011, 09:08:31
2011_04_06_Zmluva č. 006_2011 o prenájme miesta na pohrebisku Lednica, Prenajímateľ - Obec Lednica, Nájomca - Mária H.pdf  152.42 Kb

13.05.2011, 09:08:22
2011_04_06_Zmluva č. 005_2011 o prenájme miesta na pohrebisku Lednica, Prenajímateľ - Obec Lednica, Nájomca - Mária H.pdf  152.55 Kb

13.05.2011, 09:08:13
2011_04_06_Zmluva č. 004_2011 o prenájme miesta na pohrebisku Lednica, Prenajímateľ - Obec Lednica, Nájomca - Mária H.pdf  149.36 Kb

13.05.2011, 09:07:23
2011_03_29_Zmluva č. 003_2011 o prenájme miesta na pohrebisku Lednica, Prenajímateľ - Obec Lednica, Nájomca - Anna Š.pdf  145.15 Kb

24.03.2011, 10:13:39
2011_03_24_Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 151n až § 151p Občianskeho zákonníka uzatvorená medzi účastníkmi Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. a Obec Lednica.pdf  250.63 Kb

13.05.2011, 09:07:12
2011_02_09_Zmluva č. 002_2011 o prenájme miesta na pohrebisku Lednica, Prenajímateľ - Obec Lednica, Nájomca - Janka K.pdf  152.07 Kb

13.05.2011, 09:07:03
2011_01_07_Zmluva č. 001_2011 o prenájme miesta na pohrebisku Lednica, Prenajímateľ - Obec Lednica, Nájomca - Anna H.pdf  178.71 Kb


Rok 2010

22.07.2015, 16:45:14
2010_03_19_Darovacia zmluva Ministerstvo obrany SR- V 3S- auto.pdf  2.23 Mb


Rok 2009

02.12.2015, 17:40:38
2009_10_03_Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu-Lovisek.pdf  1013.69 Kb

14.04.2015, 10:48:19
2009_05_01_Zmluva na poskytovanie služby-MUDr.Jancová.pdf  1.69 Mb

02.12.2015, 18:16:00
2009_04_01_Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s .pdf  4.6 Mb


Mapa stránky     Administrácia     Kontakty

© 2009 - 2018 Lednica - oficiálne stránky obce.